Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 430 din 21 iunie 2018privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăviţa şi Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iulie 2018Data intrării în vigoare 11-07-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stemele comunelor Dumbrăviţa şi Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş, prevăzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 21 iunie 2018.Nr. 430Anexa nr. 1.1*) Anexa nr. 1.1 este reprodusă în facsimil.
  STEMAcomunei Dumbrăviţa, judeţul Maramureş
  Anexa nr. 2.1DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dumbrăviţa, judeţul MaramureşDescrierea stemeiStema comunei Dumbrăviţa, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.În partea superioară, în câmp roşu, se află un măr flancat de un ştiulete de porumb şi un spic de grâu ce se întretaie în partea de jos, totul din aur.În vârful scutului, în câmp albastru, se află un stejar cu şase ghinde, totul din aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţia elementelor însumateMărul, ştiuletele de porumb şi spicul de grâu reprezintă roadele pământului fertil din zonă şi simbolizează hărnicia locuitorilor.Stejarul face trimitere la denumirea comunei (Dumbrăviţa, Dumbravă - pădure de stejar), iar cele şase ghinde indică numărul satelor componente.Brâul undat reprezintă râul Chechişel, care străbate localitatea.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  Anexa nr. 1.2*) Anexa nr. 1.2. este reprodusă în facsimil.STEMAcomunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş
  Anexa nr. 2.2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Groşii Ţibleşului, judeţul MaramureşDescrierea stemeiStema comunei Groşii Ţibleşului, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.În partea superioară, în câmp roşu, se află un dragon de argint, cu cap de lup spre dreapta, cu gura deschisă, care se continuă cu un corp de şarpe (stindardul dacic).În partea dreaptă, în câmp de aur, se află un brad natural (de culoare verde).În partea stângă, în câmp albastru, pe o terasă de argint vălurită cu negru, se află un cocor, văzut din profil spre dreapta, ţinând în gheara dreaptă o sabie cu vârful în sus totul de argint, ieşind dintr-o coroană cu fleuroane de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificaţia elementelor însumateStindardul dacic reprezintă simbolul vieţii veşnice şi al înţelepciunii la strămoşii noştri daci, se justifică datorită istoriei multimilenare a acestei localităţi, dovedită prin descoperiri arheologice.Bradul simbolizează bogăţia silvică a zonei.
  Cocorul (cocostârcul) reprezintă elementul preluat din blazonul familiei nobile române Bechiş, înnobilată la 3 ianuarie 1583, de împăratul Rudolf al II-lea şi reconfirmată cu titluri nobiliare. Acesta semnifică continuitatea de astăzi a familiilor nobile Bechiş pe teritoriul comunei. În termeni populari, locuitorii din comuna Groşii Ţibleşului sunt porecliţi cocostârci.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  ----