Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 442 din 21 iunie 2018privind aprobarea modelului steagului oraşului Lipova, judeţul Arad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iulie 2018Data intrării în vigoare 11-07-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului oraşului Lipova, judeţul Arad, prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului Lipova, judeţul Arad, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 21 iunie 2018.Nr. 442Anexa nr. 1*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale steagului oraşului Lipova, judeţul AradDescrierea steaguluiPotrivit anexei nr. 1, modelul steagului oraşului Lipova este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporţia între lungimea şi lăţimea drapelului de 2/3.Pe steag, pe fond albastru tăiat de un pal alb, se află stema oraşului.Deasupra coroanei murale este trecută denumirea unităţii administrativ-teritoriale „ORAŞUL LIPOVA“ cu litere negre.Drapelul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lăţime.Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steaguluiDescrierea steaguluiSteagul oraşului Lipova se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, partajat în furcă răsturnată.În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o cetate de argint, crenelată, zidită negru, cu două turnuri, 3 ferestre negre şi o poartă, cu grilajul de argint semiridicat. Deasupra cetăţii se află o cruce treflată şi o cârjă episcopală, încrucişate, de aur.În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o fântână de apă minerală, de argint, cu două jeturi, care ţâşnesc în afară, despărţite de o coloană de bule de gaze, toate de argint.În vârful scutului, în câmp auriu, se află o corabie neagră cu catarg, având în vârf un fanion albastru, plutind pe apa de culoare albastră.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumateCetatea evocă cetatea medievală a Lipovei, iar crucea şi cârja reprezintă vechea reşedinţă episcopală.Fântâna semnifică izvoarele de ape minerale din zonă.Corabia aminteşte de transporturile pe râul Mureş în Evul Mediu şi de comerţul cu sare, Lipova fiind un important port şi o vamă pentru acest produs.
  Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.Combinaţia cromatică folosită corespunde regulilor heraldice, iar culorile ce se regăsesc sunt:Albastrul (sau azur) - reprezintă apa, dar şi aerul, cel mai nobil element după foc, şi simbolizează blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna-credinţă.Albul (sau argint) - desemnează atât absenţa, cât şi suma tuturor culorilor. De aceea se asociază vieţii, luminii, divinităţii, purităţii.
  ----