Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.079 din 11 iunie 2018pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 11 iulie 2018Data intrării în vigoare 11-07-2018

    Având în vedere Referatul de aprobare elaborat de Direcţia transport aerian nr. 26.261 din 22.02.2018,ţinând seama de prevederile art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe,în temeiul art. 3 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Articolul 2La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 326/2012 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 7 mai 2012, se abrogă.Articolul 3În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va emite proceduri şi instrucţiuni specifice de aplicare, pe care le publică pe website-ul propriu (www.caa.ro).Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor,
    Lucian Şova
    Bucureşti, 11 iunie 2018.Nr. 1.079.ANEXĂ Deschideți PROGRAMUL NATIONALde pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC