Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 487 din 5 iulie 2018privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2017, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 62.888.954.722 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017, care cuprinde la venituri suma de 115.277.534 lei şi la cheltuieli suma de 44.535.350 lei şi un excedent curent în sumă de 70.742.184 lei prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 5 iulie 2018.Nr. 487.Anexa nr. 1BILANŢUL GENERAL al Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2017
  Anexa nr. 2CONTUL DE EXECUŢIEa bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2017
  ----