Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 iulie 2018privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018

  În temeiul art. 101 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, şi ale art. 76 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare, coroborată cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 206/2018 prin care se admite sesizarea de neconstituţionalitate formulată, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă efectuarea de către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului a unei anchete parlamentare care se va finaliza cu întocmirea unui raport comun care să răspundă următoarelor obiective: a)
  verificarea rapoartelor de activitate ale directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, din ultimii 5 ani;
  b) verificarea modului şi a criteriilor în care au fost desemnaţi ofiţerii de protecţie a demnitarilor;c) analiza procedurii întocmirii rapoartelor de către ofiţerii de protecţie a demnitarilor, verificarea adresanţilor, a modalităţii de valorificare a informaţiilor obţinute, aflarea în ce măsură informaţiile se referă şi la activităţile din domeniul privat al demnitarilor şi al familiilor acestora;d) verificarea modalităţii de gestionare a informaţiilor menţionate în rapoartele ofiţerilor de protecţie a demnitarilor, care nu se încadrează în obligaţiile prevăzute pentru elaborarea rapoartelor conform art. 14 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare;e) existenţa unor verificări în ultimii 5 ani referitoare la achiziţii publice şi la fondul operativ, din partea Curţii de Conturi sau a altor instituţii abilitate în domeniu, modul cum au fost valorificate actele de control respective şi îndeplinirea măsurilor stabilite prin aceste acte de control; f) modalităţile şi criteriile de gestionare a carierei ofiţerilor din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază, în ceea ce priveşte promovarea în funcţie şi/sau recompensarea acestora.
  Articolul 2(1) Constatările, propunerile şi concluziile anchetei parlamentare efectuate de cele două comisii vor fi cuprinse în raportul care va fi depus la birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului până la data de 1 octombrie 2018. (2) După primirea raportului, birourile permanente reunite îl vor pune la dispoziţia grupurilor parlamentare şi îl vor înscrie pe ordinea de zi.(3) Raportul se va supune dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului într-o şedinţă special dedicată acestui scop.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ŢUŢUIANU
  Bucureşti, 4 iulie 2018.Nr. 30.----