Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 29 din 4 iulie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018

  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, se modifică după cum urmează: – la punctul 2 - domnul deputat Stancu Florinel, Grupul parlamentar P.S.D., o înlocuieşte în calitatea de membru pe doamna deputat Meiroşu Marilena-Emilia, neafiliată.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ŢUŢUIANU
  Bucureşti, 4 iulie 2018.Nr. 29.----