Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 25 din 4 iulie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018Data intrării în vigoare 10-07-2018

  În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 14 - Grupul parlamentar de prietenie cu Elveţia
  – domnul deputat Kelemen Hunor, Grupul parlamentar U.D.M.R., este desemnat în calitatea de membru pe locul rămas vacant ca urmare a decesului domnului senator Verestóy Attila;– la punctul 45 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Democratică Congo– domnul deputat Simion Lucian-Eduard, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Cocoş Vasile, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 85 - Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Qatar– doamna deputat Mihălcescu Carmen-Ileana, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte în funcţia de secretar pe domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, neafiliat;– domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, neafiliat, îşi păstrează calitatea de membru al grupului de prietenie;– 
  la punctul 86 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Senegal
  – domnul deputat Cocoş Vasile, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Simion Lucian-Eduard, Grupul parlamentar P.S.D.;– la punctul 87 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Singapore– domnul deputat Suciu Matei, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte în funcţia de preşedinte pe domnul deputat Bănicioiu Nicolae, neafiliat.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ŢUŢUIANU
  Bucureşti, 4 iulie 2018.Nr. 25.----