Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 186 din 25 februarie 2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009Data intrării în vigoare 27-02-2009
    Formă consolidată valabilă la data 18-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-07-2018 până la data de 24-05-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 186 din 25 februarie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 27 februarie 2009 la data de 18 Iulie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 680 din 3 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.108 din 18 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 436 din 30 iunie 2017; HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) În scopul creşterii accesului la medicamentele acordate în ambulatoriu pensionarilor, începând cu data de 1 martie 2009 se instituie compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor, în cadrul programului social al Guvernului*).(2) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 lei/lună, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.La data de 18-07-2018 Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018(4)