Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.667 din 27 decembrie 2017privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 19 ianuarie 2018Data intrării în vigoare 19-01-2018
    Formă consolidată valabilă la data 18-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-07-2018 până la data de 26-08-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.667 din 27 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 57 din 19 ianuarie 2018, la data de 18 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 211 din 2 martie 2018; ORDINUL nr. 453 din 4 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 32 de unităţi administrativ–teritoriale din judeţul Maramureş, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Ardusat - sectoarele cadastrale nr. 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şi 24;b) unitatea administrativ-teritorială Ariniş - sectoarele cadastrale nr. 54, 55, 57, 58 şi 63;c) unitatea administrativ-teritorială Asuaju de Sus - sectorul cadastral nr. 54;d) unitatea administrativ-teritorială Băseşti - sectoarele cadastrale nr. 23 şi 75;