Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 21 din 12 ianuarie 2017privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 20 ianuarie 2017Data intrării în vigoare 20-01-2017
    Formă consolidată valabilă la data 17-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 17-07-2018 până la data de 24-05-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 21 din 12 ianuarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 58 din 20 ianuarie 2017, la data de 17 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 596 din 23 august 2017; HOTĂRÂREA nr. 597 din 23 august 2017; HOTĂRÂREA nr. 150 din 21 martie 2018; HOTĂRÂREA nr. 517 din 12 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Secretariatul General al Guvernului se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice şi de strategie aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului şi a prim-ministrului, precum şi reprezentarea Guvernului şi a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti.(2) Secretariatul General al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătură şi de stabilitate a guvernării.(3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucureşti, Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1.