Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018Data intrării în vigoare 23-03-2018
  Formă consolidată valabilă la data 13-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-07-2018 până la data de 17-05-2021


  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018, la data de 13 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 145 din 20 iunie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:– 
  reducerii numărului de declaraţii depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi economice, ca măsură fiscală prevăzută în Programul de Guvernare 2018-2020 aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului;
  – revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activităţi economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăţilor anticipate şi instituirea unui singur termen de plată pentru a răspunde exigenţelor privind administrarea eficientă a sistemului fiscal;– eliminării dificultăţilor apărute în procesul de gestionare a deciziilor de impunere emise pentru persoanele fizice;– simplificării birocraţiei prin reducerea numărului de declaraţii depuse de persoanele fizice, prin comasarea unor formulare şi diminuarea costurilor administrative legate de procesarea declaraţiilor;– stabilirii contribuţiilor sociale obligatorii pentru unele categorii de persoane fizice care obţin venituri din activităţi ce nu au un caracter de continuitate;– încurajării contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării;

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!