Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 2 august 2013 privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 bis din 19 august 2013Data intrării în vigoare 31-12-2013
  Formă consolidată valabilă la data 01-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-08-2018 până la data de 21-06-2019


  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 59 din 2 august 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 517 din 19 august 2013.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 2 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 517 bis din 19 august 2013, la data de 01 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de ORDINUL nr. 63 din 14 iulie 2014; ORDINUL nr. 111 din 27 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, denumit în continuare Regulament, stabileşte etapele şi procedurile necesare pentru racordarea instalaţiilor utilizatorilor la reţelele electrice de interes public pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.Articolul 2(1) Prezentul Regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi:a)