Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 59 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 august 2013Data intrării în vigoare 31-12-2013
  Formă consolidată valabilă la data 01-08-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-08-2018 până la data de 24-05-2019
  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 59 din 2 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 august 2013, la data de 01 August 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de  ORDINUL nr. 63 din 14 iulie 2014; ORDINUL nr. 111 din 27 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2