Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.962 din 14 iunie 2018privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 2 iulie 2018Data intrării în vigoare 02-07-2018

    În temeiul art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c) şi art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal al Comisiei Centrale numite prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.908/2018*), încheiat în data de 6.06.2018, *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.908/2018 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018, cuprinzând 2.768 de beneficiari, potrivit anexei**) care face parte integrantă din prezentul ordin.**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie, pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuţi în anexă, este de 250 lei.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Direcţia generală economică, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Direcţia administrativ şi achiziţii, Direcţia juridic şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    Ministrul educaţiei naţionale,
    Valentin Popa
    Bucureşti, 14 iunie 2018.Nr. 3.962.-----