Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.210 din 27 iunie 2018pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestor organizaţii
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 29 iunie 2018Data intrării în vigoare 29-06-2018

  Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 291.872/2018 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa, în proprietatea organizaţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data aprobării prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.Articolul 4Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzute la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către aceste organizaţii a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 27 iunie 2018.Nr. 1.210.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmitîn proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Ialomiţa
  Nr. crt.Codul de clasificare şi nr. MFP alocat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioarePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea bunuluiDescrierea tehnicăAdresaValoarea de inventar (lei)
  11.8.12/6500309Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Amara Sediul: localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 334/2007, CIF 23109253Staţie SPP 59Clădire staţie de pompare Suprafaţa construită - 29 mp Regim înălţime - parter Agregate de pompare - 55 mp Bazin hidrofor - 13 mp Transformator - 10 mp Construcţii anexe - 11 mp
  Nr. cadastral: 23836
  UAT Amara, judeţul Ialomiţa969.423
  21.8.12/6500687Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF RO 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Borduşani-Balta Ialomiţei Sediul: comuna Borduşani, judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare 394/2008, CIF 24033455Staţie SPP BorduşaniClădire staţie de pompare, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo Suprafaţa desfăşurată - 60 mp Suprafaţa construită - 60 mp Regim înălţime - parterUAT Borduşani, judeţul Ialomiţa13.753
  1.8.12/6500691Staţie SPP 1 FăcăeniClădire staţie de pompare Suprafaţa construită - 156 mp Regim înălţime - parter Post trafo - 9 mp Nr. cadastral: 22780UAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa
  32.324
  1.8.12/6500695Staţie SPP 2 FăcăeniClădire staţie de pompare agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo Suprafaţa desfăşurată - 192 mp Suprafaţa construită - 192 mp Regim înălţime - parterUAT Făcăeni, judeţul Ialomiţa25.437
  1.8.12/6500699Staţie SPP StelnicaClădire staţie de pompare, agregate de pompare, construcţii anexe şi post trafo Suprafaţa desfăşurată - 203 mp Suprafaţa construită - 203 mp Regim înălţime - parterUAT Stelnica, judeţul Ialomiţa11.318
  31.8.12/6500607Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare CIF RO 29275212Organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii Platoneşti SPP6 Sediul: localitatea Săveni, judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare cu numărul 350/2008, CIF 23159421Staţie SPP6 (MOVILA)Clădire staţie de pompare şi post trafo Suprafaţa desfăşurată -580 mp Suprafaţa construită - 580 mp Regimul de înălţime - parterUAT Platoneşti, judeţul Ialomiţa29.800
  1.8.6./6500609Reţea aferentă SPP6 CP10Conductă principală: CP10 = 5.706 m Conductă principală: CP8 + CP9 = 4.878 mUAT Platoneşti, judeţul Ialomiţa52.352
  ----

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!