Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iunie 2018Data intrării în vigoare 29-06-2018Având în vedere că Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe posturi şi pe locuri, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, la nivelul instituţiilor de învăţământ superior medical cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an,în considerarea faptului că pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, în acord cu necesităţile din teritoriu şi pentru unităţile sanitare publice din zone deficitare,având în vedere că în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinară de concurs de rezidenţiat în primul semestru al anului următor,ţinând cont de faptul că în prezent România se confruntă cu un deficit major de medici specialişti, deficit care se va adânci în următorii ani, numărul acestora posibil să atingă cifra de 12.000 de specialişti în următorii 15 ani,deoarece migraţia personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit şi cu experienţă profesională este o realitate care îşi pune amprenta asupra sistemului public sanitar, fapt ce a condus la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o optimă funcţionare a întregii activităţi desfăşurate în unităţile sanitare publice, precum şi în asigurarea efectivă a accesului egal al cetăţenilor la îngrijirile medicale şi creşterea calităţii vieţii,ţinând cont de faptul că problema subfinanţării sistemului medical din România şi, implicit, a cadrelor medicale presupune identificarea unor soluţii alternative imediate în vederea asigurării unei forţe de muncă suficiente şi bine pregătite la nivel naţional,
  în vederea asigurării unui cadru coerent instituţional şi necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat,în vederea reducerii cheltuielilor pentru organizarea unui nou concurs de rezidenţiat şi pentru utilizarea judicioasă a resurselor umane implicate,dat fiind faptul că, în urma repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat organizat în sesiunea noiembrie 2017, un număr important de candidaţi care, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, nu au mai avut posibilitatea de a deveni rezidenţi, întrucât s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs, persoane care ar putea migra către statele membre ale Uniunii Europene sau ar alege reconversia profesională, fapt ce va accentua deficitul de personal medical de specialitate cu care se confruntă reţeaua de asistenţă medicală publică şi privată,luând în considerare necesitatea formării unui număr suficient de specialişti care să ofere suportul pentru creşterea calităţii stării de sănătate a populaţiei, asigurarea medicilor din dispensarele şcolare sau serviciile de ambulanţă sau centrele de permanenţă, reducerea mortalităţii infantile,ţinând cont că se impune crearea cadrului legal necesar îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei, în principal, în zonele defavorizate din punct de vedere socio-economic prin facilitatea accesului pe piaţa muncii a medicilor tineri,având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica în domeniul sănătăţii, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 18^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 18^1(1) Prin excepţie de la prevederile art. 16 şi 18, în cazul în care la finele repartiţiei candidaţilor promovaţi la concursul de rezidenţiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.(2) În situaţia în care în sesiunea anterioară nu există candidaţi cu punctaj de promovare sau după redistribuirea prevăzută la alin. (1) au mai rămas locuri/posturi neocupate, Ministerul Sănătăţii poate organiza, în primul semestru al anului următor, o sesiune extraordinară a concursului de rezidenţiat.
  2. După articolul 18^1 se introduce un nou articol, articolul 18^2, cu următorul cuprins:Articolul 18^2Redistribuirea prevăzută la art. 18^1 alin. (1) se face pe baza Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la sesiunea de rezidenţiat pe anul universitar în curs, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii, cu obligaţia respectării clasificării stabilite la concursul de rezidenţiat susţinut iniţial.
  Articolul IIDispoziţiile art. 18^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile şi pentru candidaţii din sesiunea noiembrie 2017.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătăţii,
  Sorina Pintea
  Bucureşti, 28 iunie 2018.Nr. 52.----