Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2017Data intrării în vigoare 26-01-2017
    Formă consolidată valabilă la data 05-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-07-2018 până la data de 19-05-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 68 din 26 ianuarie 2017, la data de 05 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 83 din 27 aprilie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi al stimulării mediului de afaceri şi luând în considerare situaţia economică ce impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze producătorii autohtoni în cadrul unui program de interes public necesar a fi introdus în Legea bugetului de stat pe anul 2017, prin care să se finanţeze anumite tipuri de activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români, şi crearea unor noi instrumente de promovare individuală a acestora; pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului prin crearea de noi locuri de muncă; pentru promovarea produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe pieţele externe, stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri, pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe noi pieţe,
    ţinând cont de cele mai sus menţionate şi având în vedere timpul necesar companiilor româneşti de a-şi pregăti strategia de promovare şi un plan de afaceri adecvat pentru maximizarea rezultatelor şi a aportului la creşterea economică de peste 3%, prognozată pentru anul 2017, este oportună aprobarea în regim de urgenţă a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români.Această reglementare nu ar putea fi amânată întrucât ar genera consecinţe negative deosebite atât asupra dezvoltării de politici publice necesare relansării economice, reducerii şomajului prin crearea de noi locuri de muncă, cât şi în ceea ce priveşte maximizarea rezultatelor la export şi a aportului la creşterea economică de peste 3%, prognozată pentru anul 2017.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1În cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat se lansează Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, denumit în continuare Programul, pentru perioada 2017-2020.Articolul 2(1) Suma de la bugetul de stat pentru susţinerea internaţionalizării operatorilor economici români se va aproba distinct în bugetul anual al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.