Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 9 din 28 iunie 2018privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 28 iunie 2018Data intrării în vigoare 28-06-2018
  Formă consolidată valabilă la data 05-07-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-07-2018 până la data de 21-03-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a DECIZIEI nr. 9 din 28 iunie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 539 din 28 iunie 2018, la data de 05 Iulie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIA nr. 11 din 4 iulie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere Hotărârea Biroului permanent al Senatului privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară,
  în temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28, republicat, cu modificările ulterioare,preşedintele Senatului d e c i d e:ARTICOL UNICSenatul se convoacă în sesiune extraordinară în data de 3 iulie 2018, ora 11.00, pentru perioada 3-19 iulie 2018. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  Iulian-Claudiu Manda
  Bucureşti, 28 iunie 2018.Nr. 9.ANEXĂProiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 3-19 iulie 2018- sesiune extraordinară -