Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 31 august 2009Data intrării în vigoare 03-09-2009
    Formă consolidată valabilă la data 29-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-06-2018 până la data de 05-06-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDONANŢEI nr. 18 din 29 august 2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 601 din 31 august 2009, la data de 29 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 2 din 26 ianuarie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014; ORDONANŢA nr. 1 din 13 iulie 2017; LEGEA nr. 187 din 24 iulie 2017; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.Capitolul I RezidenţiatulSecţiunea 1 Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.(2) Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.