Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (11.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2004Data intrării în vigoare 29-01-2004
  Formă consolidată valabilă la data 26-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-06-2018 până la data de 11-05-2021


  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 50 din 23 ianuarie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 ianuarie 2004, la data de 26 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 302 din 22 martie 2004; ORDINUL nr. 697 din 30 iunie 2005; ORDINUL nr. 1.352 din 27 octombrie 2009; ORDINUL nr. 1.066 din 23 iulie 2010; ORDINUL nr. 1.011 din 9 iunie 2011; ORDINUL nr. 926 din 12 august 2014; ORDINUL nr. 814 din 25 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.066 din 23 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 10 august 2010 prevede:1. În cuprinsul ordinului şi anexelor se înlocuiesc următoarele sintagme:– Direcţia generală asistenţă medicală se înlocuieşte cu Serviciul pentru programe de sănătate;– Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe se înlocuieşte cu Serviciul pentru programe de sănătate;– Direcţia generală buget şi credite externe se înlocuieşte cu Direcţia generală economică.Conform pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 926 din 12 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 20 august 2014, în cuprinsul actului normativ, sintagma "Serviciul pentru programe de sănătate" se înlocuieşte cu sintagma "Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică".

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!