Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGLEMENTĂRI CONTABILE din 30 decembrie 2015privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare*)
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 bis din 4 ianuarie 2016Data intrării în vigoare 04-01-2016
  Formă consolidată valabilă la data 25-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-06-2018 până la data de 17-06-2019


  *) Aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2016.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGLEMENTĂRILOR CONTABILE din 30 decembrie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 2 bis din 4 ianuarie 2016, la data de 25 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: NORMA nr. 1 din 18 ianuarie 2017; NORMA nr. 6 din 7 aprilie 2017; NORMA nr. 9 din 5 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Reproducem dispozițiile art. II din NORMA nr. 1 din 18 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2017:„Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi se aplică începând cu exerciţiul financiar care începe la 1 ianuarie 2017”.
  Capitolul 1 ARIA DE APLICABILITATE, DEFINIŢII ŞI CATEGORII DE ENTITĂŢI RAPORTOARE ŞI DE GRUPURI1. - (1) Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile aplicabile entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau de reasigurare prevăzute la pct. 3 alin. (1).(2) Aceste reglementări stabilesc, de asemenea, reguli privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, în calitate de societăţi-mame.