Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 399 din 8 iunie 2018privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018Data intrării în vigoare 12-06-2018

  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, conform variantei finale a studiului de fezabilitate ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., care este depozitarul acestora, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
  Articolul 2Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.Articolul 3Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza comunei Fărcăşeşti din judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.Articolul 4Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute la art. 1, pe raza comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj, în cuantum total de 7.845.307,02 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Energiei la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
  Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Energiei, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii Complexul Energetic Oltenia - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.Articolul 6Ministerul Energiei, prin Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.Articolul 7Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.
  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Anton Anton
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Ioan Deneş
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 iunie 2018.Nr. 399.
  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriereal lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj,la o capacitate de 8,0 milioane tone/an lignit“ situate pe raza comunei Fărcăşeşti din judeţul Gorj,proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
  Nr. crt.JudeţulUATNumărul parcelei pe planul de situaţieNumele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenuluiNumăr topograficNr. cadastral/Nr. carte funciară
  Extravilan/IntravilanCategoria de folosinţăSuprafaţa de expropriat (mp)Valoare totală a despăgubirilor (lei)
  1234567891011
  1Gorj
  Fărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanP1193298,25
  2GorjFărcăşeşti2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanP317,75
  3Gorj
  Fărcăşeşti1PUPAZAN POLINAT23, P102437047ExtravilanP858214,50
  4GorjFărcăşeşti2FECIORU ELENAT23, P1024/1 ExtravilanA255127,50
  5GorjFărcăşeşti3UIFALVI I. PATRU, UIFALVI I. IONT23/1025/1 ExtravilanA1558779,00
  6GorjFărcăşeşti4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1191297,75
  7
  GorjFărcăşeşti5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1848462,00
  8GorjFărcăşeşti6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1307326,75
  9
  GorjFărcăşeşti7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanP1282320,50
  10GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT24 ExtravilanA33061.653,00
  11
  GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanP19246448.116,00
  12GorjFărcăşeşti2GOŞA ION, GOŞA MIHAIL, GOŞA DUMITRU, CORICI ECATERINAT25, P 1064/137011ExtravilanP77221.930,50
  13GorjFărcăşeşti3ŢUNCU CONSTANTINT25, P1064/937093ExtravilanP1372343,00
  14GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT26 ExtravilanN796
  99,50
  15GorjFărcăşeşti1.1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT26 ExtravilanA25051.252,50
  16GorjFărcăşeşti2NIŢĂ V. DUMITRUT26, P1109/1,1109/2 ExtravilanA6367
  3.183,50
  17GorjFărcăşeşti3ROŞIANU C. ELENAT26, P 1110/4 ExtravilanA34641.732,00
  18GorjFărcăşeşti4VÎLCEANU IONT26, P 1106,1110/337063Extravilan
  A50162.508,00
  19GorjFărcăşeşti2def. VOICHITA VASILET28 ExtravilanP808202,00
  20GorjFărcăşeşti3CURALEA ION T28, P 121535588ExtravilanP1037259,25
  21GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP47651.191,25
  22GorjFărcăşeşti2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP50911.272,75
  23GorjFărcăşeşti3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP54941.373,50
  24GorjFărcăşeşti4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP83172.079,25
  25GorjFărcăşeşti5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP172504.312,50
  26GorjFărcăşeşti6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP58631.465,75
  27GorjFărcăşeşti7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP78251.956,25
  28GorjFărcăşeşti8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP1759439,75
  29GorjFărcăşeşti9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP512128,00
  30GorjFărcăşeşti10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP1647411,75
  31GorjFărcăşeşti11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP1089272,25
  32GorjFărcăşeşti12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP3033758,25
  33GorjFărcăşeşti13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP2814703,50
  34GorjFărcăşeşti14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP48451.211,25
  35GorjFărcăşeşti15REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP169954.248,75
  36GorjFărcăşeşti16REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP101792.544,75
  37GorjFărcăşeşti17REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP2556639,00
  38GorjFărcăşeşti18REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30
   ExtravilanP1448362,00
  39GorjFărcăşeşti19REZERVĂ COMISIE LOCALĂT30 ExtravilanP582145,50
  40GorjFărcăşeşti20MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T30, P 1229/5
  35323ExtravilanP1210302,50
  41GorjFărcăşeşti20.1def. VOICHITA VASILET30 ExtravilanP522130,50
  42GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T31 ExtravilanP43401.085,00
  43GorjFărcăşeşti2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanP930232,50
  44GorjFărcăşeşti3REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T31 ExtravilanP29373,25
  45GorjFărcăşeşti4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanP1219304,75
  46GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T34 ExtravilanP5097912.744,75
  47GorjFărcăşeşti2REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP48151.203,75
  48GorjFărcăşeşti3REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T34 ExtravilanP2959739,75
  49GorjFărcăşeşti4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP5413,50
  50GorjFărcăşeşti5REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T34 ExtravilanP25162,75
  51GorjFărcăşeşti6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP573143,25
  52GorjFărcăşeşti7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT34 ExtravilanP67071.676,75
  53GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP66961.674,00
  54GorjFărcăşeşti2REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T35 ExtravilanP15839,50
  55GorjFărcăşeşti3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP27669,00
  56GorjFărcăşeşti4REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T35 ExtravilanP1029257,25
  57GorjFărcăşeşti5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP57391.434,75
  58GorjFărcăşeşti6REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T35 ExtravilanP47451.186,25
  59GorjFărcăşeşti7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT35 ExtravilanP2054513,50
  60GorjFărcăşeşti8REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T35 ExtravilanP1109277,25
  61GorjFărcăşeşti1REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP1332333,00
  62GorjFărcăşeşti2REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T36 ExtravilanP418104,50
  63GorjFărcăşeşti3REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP2965741,25
  64GorjFărcăşeşti4REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T36 ExtravilanP1005251,25
  65GorjFărcăşeşti5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP2743685,75
  66GorjFărcăşeşti6REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T36 ExtravilanP25563,75
  67GorjFărcăşeşti7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP132243.306,00
  68GorjFărcăşeşti8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP1960490,00
  69GorjFărcăşeşti9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP730182,50
  70GorjFărcăşeşti10REZERVĂ COMISIE LOCALĂ
  T36 ExtravilanP1255313,75
  71GorjFărcăşeşti11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT36 ExtravilanP10426,00
  72GorjFărcăşeşti1ROSIANU C. ELENA
  T 20, P846/6 IntravilanA5572.785,00
  73GorjFărcăşeşti2ROSIANU C. ELENAT 20, P846/2 IntravilanA61305,00
  74GorjFărcăşeşti3VALCEANU ION
  T 20, P839,839/2 IntravilanA7723.860,00
  75GorjFărcăşeşti4NITA VASILET 20 IntravilanA4042.020,00
  76GorjFărcăşeşti5DUMITRESCU NICOLAE
  T 20, P802/2 IntravilanA4282.140,00
  77GorjFărcăşeşti6CIRLIGERU FLORINT 20, P882/2,802/8 IntravilanA6503.250,00
  78GorjFărcăşeşti7VOINESCU GHE. ILIE
  T 20, P10,818/1,818/2 IntravilanA206010.300,00
  79GorjFărcăşeşti8def. TRAISTARU ALEXANDRUT 20, P798/1 IntravilanA10125.060,00
  80GorjFărcăşeşti9PATRASCU AURELIA
  T 20, P 792,793,794/1,802/10, 797,798,800,802/9,794/2 IntravilanA696234.810,00
  81GorjFărcăşeşti1GOSA ION T12, P473/2 IntravilanA150750,00
  82GorjFărcăşeşti2
  GOSA ION T12, P 474/1 IntravilanA6903.450,00
  83GorjFărcăşeşti3MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T12, P 47735320IntravilanA7263.630,00
  84GorjFărcăşeşti4MEIUSI NICOLAE, STOENOIU IOANA, MEIUS ECATERINA, GHERGHINOIU HORTOPAN SANDA, MEIUS GHEORGHE, MEIUSI IOANA, MEIUS LIVIU MIHAI, MEIUS DANIEL NICOLAE, MEIUSI ADRIAN DUMITRU, TABUS EMILIA LILIANA T12, P48035321IntravilanA19369.680,00
  85GorjFărcăşeşti3CRAETE FLORICAT44, P 1475/18/437027ExtravilanPD122
  1.203,23
  86GorjFărcăşeşti4REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanPD3983.925,28
  87GorjFărcăşeşti5REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanPD466
  4.595,93
  88GorjFărcăşeşti6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT44 ExtravilanPD6426.331,73
  89GorjFărcăşeşti8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT23 ExtravilanPD17804
  79.450,35
  90GorjFărcăşeşti4BUŞAN GHEORGHET25 ExtravilanPD379827.820,35
  91GorjFărcăşeşti5BUŞAN GHEORGHET25 ExtravilanPD4500
  36.900,00
  92GorjFărcăşeşti6BUŞAN GHEORGHET25 ExtravilanPD829868.043,60
  93GorjFărcăşeşti7CILIBIU GHEORGHET25 ExtravilanPD7980
  65.436,00
  94GorjFărcăşeşti8UIFALVI PĂTRU, UIFALVI ION, VLĂDUŢĂ VASILET25, P 1085/137024ExtravilanPD250022.625,00
  95GorjFărcăşeşti9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD
  5034.552,15
  96GorjFărcăşeşti10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD1188798.810,69
  97GorjFărcăşeşti11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD
  18925138.862,19
  98GorjFărcăşeşti12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT25 ExtravilanPD1012345.173,89
  99GorjFărcăşeşti5VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN, DĂESCU MIOARAT 26, P 3,436086ExtravilanPD30000249.375,00
  100GorjFărcăşeşti6VÂLCEANU ION, VÂLCEANU EUGEN T 26, P 2/137000ExtravilanPD250022.125,00
  101GorjFărcăşeşti1BALACI VALERIAT28
   ExtravilanN14080120.032,00
  102GorjFărcăşeşti21VOICHITA V. VASILE, VOICHITA V. GHEORGHE,VOICHITA V. POLINA, VOICHITA DOMNICAT 30, P 1249/36 ExtravilanPD6304.331,25
  103GorjFărcăşeşti22NEGOMIREANU STELIANT 30, P1249/40
  36989ExtravilanPD5273.623,13
  104GorjFărcăşeşti23VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/90 ExtravilanPD732370.850,03
  105GorjFărcăşeşti24VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINA
  T 30, P1249/89 ExtravilanPD2191.834,13
  106GorjFărcăşeşti25VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/88/1 ExtravilanPD161715.644,48
  107GorjFărcăşeşti26BUSUIOC V. ALEXANDRU
  T 30, P 1249/6437018ExtravilanPD340330.669,54
  108GorjFărcăşeşti27def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/45 ExtravilanPD239021.480,13
  109GorjFărcăşeşti28
  def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/44 ExtravilanPD168015.099,00
  110GorjFărcăşeşti29def. BOLTASU CONSTANTIN, BOLTASU VICTORT 30, P1249/44/1 ExtravilanPD6485.427,00
  111GorjFărcăşeşti30
  NEGOMIREANU V. GHE, NEGOMIREANU FLOAREA, NEGOMIREANU CTIN, NEGOMIREANU CORNELIA, NEGOMIREANU AURELIA, NEGOMIREANU V. VASILET 30, P1249/52/936082ExtravilanPD246716.960,63
  112GorjFărcăşeşti31BALACI VALERIAT 30, P1249/70 ExtravilanPD20920168.929,00
  113GorjFărcăşeşti
  31.1VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT 30, P1249/33/33 ExtravilanPD13124117.951,95
  114GorjFărcăşeşti32REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD16331180.985,04
  115GorjFărcăşeşti33REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD14060155.817,14
  116GorjFărcăşeşti34REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD30930342.775,54
  117GorjFărcăşeşti
  35REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD412445.703,41
  118GorjFărcăşeşti36REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD206617.302,75
  119GorjFărcăşeşti
  37REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD10769.011,50
  120GorjFărcăşeşti38REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD42277381.021,46
  121GorjFărcăşeşti
  39REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD703863.254,03
  122GorjFărcăşeşti40REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD4293.592,88
  123GorjFărcăşeşti
  41REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD10318.634,63
  124GorjFărcăşeşti42REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD20569178.693,19
  125GorjFărcăşeşti
  43REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD191816.063,25
  126GorjFărcăşeşti44REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD887571.554,69
  127GorjFărcăşeşti
  45REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD6495.435,38
  128GorjFărcăşeşti46REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD359630.116,50
  129GorjFărcăşeşti
  47REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD186113.236,36
  130GorjFărcăşeşti48REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD8867.420,25
  131GorjFărcăşeşti49REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD41981377.304,24
  132GorjFărcăşeşti50REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD512146.024,99
  133GorjFărcăşeşti
  51REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD8166.579,00
  134GorjFărcăşeşti52REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD1261.055,25
  135GorjFărcăşeşti
  53REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD56577449.079,94
  136GorjFărcăşeşti54REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD41821331.954,19
  137GorjFărcăşeşti
  55REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD347331.213,59
  138GorjFărcăşeşti56REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD624056.082,00
  139GorjFărcăşeşti
  57REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD203718.307,54
  140GorjFărcăşeşti58REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD8727.837,10
  141GorjFărcăşeşti
  59REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD589052.936,38
  142GorjFărcăşeşti60REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD13278111.203,25
  143GorjFărcăşeşti
  61REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD601450.367,25
  144GorjFărcăşeşti62REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD969175.953,21
  145GorjFărcăşeşti
  63REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 30 ExtravilanPD1032492.786,95
  146GorjFărcăşeşti5VOINESCU NICOLAE, COLTAN SABINAT31, P 1265/11 ExtravilanPD592353.899,30
  147GorjFărcăşeşti6REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD741961.021,28
  148GorjFărcăşeşti7REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD4123.388,70
  149GorjFărcăşeşti
  8REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD375830.909,55
  150GorjFărcăşeşti9REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD18161165.265,10
  151GorjFărcăşeşti
  10REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD127511.602,50
  152GorjFărcăşeşti11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD425642.719,60
  153GorjFărcăşeşti
  12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD4744.757,78
  154GorjFărcăşeşti13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT31 ExtravilanPD806980.992,59
  155GorjFărcăşeşti
  8BUSUIOC V. ALEXANDRUT 34, P1297/4437016ExtravilanPD143111.054,48
  156GorjFărcăşeşti9RACEA FILOFTEIAT 34, P1297/4635573ExtravilanPD681752.661,33
  157
  GorjFărcăşeşti10CRĂETE FLORICAT 34, P1297/35/437026ExtravilanPD10548.142,15
  158GorjFărcăşeşti11CRĂETE FLORICAT 34, P1297/29/437028ExtravilanPD1166
  9.007,35
  159GorjFărcăşeşti12BOLTAŞU MASÎNCAT 34, P1297/6 ExtravilanPD4823.723,45
  160GorjFărcăşeşti13RACEA FILOFTEIAT 34, P1297/2135572ExtravilanPD
  7936.125,93
  161GorjFărcăşeşti14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD340826.326,80
  162GorjFărcăşeşti15REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD92887717.552,08
  163GorjFărcăşeşti16REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD48227372.553,58
  164GorjFărcăşeşti17REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD
  689553.263,88
  165GorjFărcăşeşti18REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD575644.465,10
  166GorjFărcăşeşti19REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD
  502438.810,40
  167GorjFărcăşeşti20REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 34 ExtravilanPD1931.490,93
  168GorjFărcăşeşti9RACEA FILOFTEIAT 35, P1315/1835576Extravilan
  PD433533.487,88
  169GorjFărcăşeşti10RACEA FILOFTEIAT 35, P 1315/1235575ExtravilanPD1182391.332,68
  170GorjFărcăşeşti11REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35
   ExtravilanPD435733.657,83
  171GorjFărcăşeşti12REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35 ExtravilanPD91182704.380,95
  172GorjFărcăşeşti13REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35
   ExtravilanPD31653244.519,43
  173GorjFărcăşeşti14REZERVĂ COMISIE LOCALĂT 35 ExtravilanPD368928.497,53
  TOTAL GENERAL13978717.845.307,02
  ----