Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REZOLUȚIE MEPC.277(70) din 28 octombrie 2016privind adoptarea amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 7 iunie 2018Data intrării în vigoare 07-06-2018


  Conținută de Ordinul nr. 979 din 16 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial, Parte I, nr. 470 din 7 iunie 2018.
  (Adoptată la 28 octombrie 2016) Amendamente la Anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceastaAmendamente la anexa V la MARPOL(Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului)
  Comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organismului corespunzător al Organizaţiei funcţia de a examina şi adopta amendamente la aceasta,luând în considerare, la cea de-a şaptezecea sa sesiune, amendamentele propuse la anexa V la MARPOL referitoare la substanţele dăunătoare pentru mediul marin (HME) şi la modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului,1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la anexa V la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;2. Stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 septembrie 2017, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;3. invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 martie 2018, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al MARPOL, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.ANEXA
  la Rezoluţia MEPC.277(70) Deschideți AMENDAMENTEla anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrarea operaţiunilor de descărcare a gunoiului)


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!