Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 18 mai 2018de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 5 iunie 2018Data intrării în vigoare 05-06-2018


  Aprobată prin Ordinul nr. 1.281 din 18 mai 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 460 din 5 iunie 2018.
  1. În scopul încasării contribuţiei asiguratorii pentru muncă datorate de contribuabilii persoane fizice şi juridice prevăzuţi la art. 220^1 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod fiscal, la unităţile Trezoreriei Statului se deschide contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.47.03.00 „Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.
  2. Stingerea contribuţiei asiguratorii pentru muncă se realizează de către organul fiscal central potrivit prevederilor art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.3. Sumele plătite de contribuabili în contul prevăzut la pct. 1 se distribuie de către organul fiscal central potrivit legii, bugetelor şi fondurilor prevăzute la art. 220^6 alin. (4) din Codul fiscal, proporţional cu cotele prevăzute de acelaşi articol, astfel:a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, în contul 28.A.20.11.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj, în contul 28.A.20.10.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru şomaj“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în contul 22.A.20.09.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă şi boli profesionale“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale, în contul 26.A.20.12.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă pentru concedii şi indemnizaţii“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor;e) 20%, care se face venit la bugetul de stat, în contul 20.A.20.08.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă bugetului de stat“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.
  4. Cotele prevăzute la pct. 3 se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat.5. Distribuirea/corecţiile soldului creditor al contului prevăzut la pct. 1 se efectuează lunar, până în ultima zi lucrătoare din lună, după înregistrarea încasărilor în acest cont.6. În situaţia în care după efectuarea operaţiunilor efectuate la pct. 5 soldul contului prevăzut la pct. 1 este debitor, organul fiscal central competent procedează la întregirea sumei încasate în contul 20.A.47.03.00 „Sume din contribuţia asiguratorie pentru muncă în curs de distribuire“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.7. Sumele distribuite/corectate potrivit pct. 3, 5 şi 6 se determină utilizându-se două zecimale, iar rotunjirea zecimalelor sumelor astfel determinate se face prin rotunjirea la 1 ban a fracţiunilor de peste 0,5 bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de până la 0,5 bani.8. Eventualele diferenţe rezultate ca urmare a rotunjirii sumelor la 2 zecimale rămase în urma distribuirii efectuate pentru bugetele şi fondurile prevăzute la pct. 3 lit. a)-e) rămân înregistrate în contul 20.A.20.08.00 „Venituri din contribuţia asiguratorie pentru muncă aferentă bugetului de stat“.9. În vederea efectuării operaţiunilor de distribuire şi corecţie prevăzute la pct. 3, 5 şi 6, organul fiscal central competent transmite unităţii Trezoreriei Statului un fişier în format electronic. După distribuire, Trezoreria transmite către organul fiscal central competent un fişier în format electronic în vederea importării operaţiunilor de distribuire din contul 20.A.47.03.00 pe cod plătitor.10.
  Operaţiunile de distribuire şi corecţie efectuate asupra bugetelor prevăzute la pct. 3 nu se înregistrează în evidenţa analitică pe plătitor a organului fiscal central competent.
  11. Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare prevăzute la pct. 3 nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.-----