Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 13 din 14 ianuarie 2010privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2010Data intrării în vigoare 19-01-2010
    Formă consolidată valabilă la data 19-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-06-2018 până la data de 21-06-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 13 din 14 ianuarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2010, la data de 19 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 19 din 27 ianuarie 2011; ORDINUL nr. 150 din 28 mai 2012; ORDINUL nr. 199 din 2 decembrie 2013; ORDINUL nr. 12 din 29 ianuarie 2015; ORDINUL nr. 32 din 2 februarie 2016; ORDINUL nr. 117 din 15 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:
    ● Referatul privind actualizarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului la Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti nr. S/4/162 din 14 ianuarie 2010 al Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere;● art. 19 şi art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;art. XIV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă tarifele pentru transportul prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, prevăzute în anexele nr. 1-5.Articolul 2Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.