Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.01.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 534 din 30 mai 2007privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2007Data intrării în vigoare 22-06-2007
    Formă consolidată valabilă la data 18-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 18-06-2018 până la data de 26-01-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 534 din 30 mai 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 417 din 22 iunie 2007, la data de 18 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 19 decembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 martie 2008; HOTĂRÂREA nr. 648 din 18 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 894 din 5 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 148 din 23 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 707 din 13 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 555 din 30 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 731 din 25 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 700 din 27 septembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 913 din 14 decembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 54 din 15 februarie 2018; HOTĂRÂREA nr. 423 din 13 iunie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispoziţii aplicabile asigurării creditelor de export pentru operaţiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu şi lung şi Directiva 84/568/CEE a Consiliului Uniunii Europene din 27 noiembrie 1984 privind obligaţiile reciproce ale societăţilor de asigurare a creditelor la export ale statelor membre care acţionează în numele sau cu sprijinul statului sau ale departamentelor publice care acţionează în locul acestor societăţi, în cazul asigurării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Se înfiinţează Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări ca organism fără personalitate juridică, funcţionând pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu scopul de a examina şi aproba operaţiunile de finanţare, garantare şi asigurare ce se efectuează de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului.(2) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări examinează şi avizează emiterea de garanţii de stat pentru împrumuturile contractate de operatorii economici şi subîmprumuturile acordate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.(3) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, cu modificările şi completările ulterioare, se desfiinţează.