Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.173 din 3 septembrie 2010 privind constituirea şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 20 septembrie 2010Data intrării în vigoare 20-09-2010
    Formă consolidată valabilă la data 06-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-06-2018 până la data de 05-06-2020

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 1.173 din 3 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 649 din 20 septembrie 2010, la data de 06 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 445 din 18 aprilie 2015; ORDINUL nr. 383 din 23 martie 2018; ORDINUL nr. 709 din 31 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.379 din data de 3 septembrie 2010 al Direcţiei de implementare şi coordonare programe şi relaţii internaţionale,
    având în vedere prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles:a) MS - Ministerul Sănătăţii;DRPAERI - Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale;MAE - Ministerul Afacerilor Externe;RP RO - Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles;SM - state membre;INCDMI - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie;INSP - Institutul Naţional de Sănătate Publică;ANMDM - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;----------Lit. a) a art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 445 din 18 aprilie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 20 aprilie 2015.