Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 26 martie 2014privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014Data intrării în vigoare 07-04-2014
  Formă consolidată valabilă la data 05-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-06-2018 până la data de 25-06-2019


  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 225 din 26 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 26 martie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 249 din 7 aprilie 2014, la data de 05 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 363 din 24 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, denumite în continuare normele, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:a) suportabilitate - reprezintă posibilitatea ca proiectul de investiţii publice să beneficieze de resursele financiare necesare acoperirii costurilor sau, după caz, posibilitatea ordonatorului principal de credite de a asigura fondurile necesare realizării proiectului de investiţii publice în orizontul de timp aferent, conform estimărilor;b) sustenabilitate - reprezintă posibilitatea ordonatorului principal de credite de a achita obligaţiile de plată asumate în perioada implementării proiectului de investiţii publice, evaluată ca sumă a fluxurilor anuale. Pentru ca un proiect de investiţii publice să fie considerat sustenabil financiar, fluxul financiar înregistrat în fiecare an trebuie să fie pozitiv. Sustenabilitatea proiectului propus va fi evaluată şi din punctul de vedere al încadrării obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale.