Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 225 din 26 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014Data intrării în vigoare 07-04-2014
  Formă consolidată valabilă la data 05-06-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 05-06-2018 până la data de 25-06-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 225 din 26 martie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 249 din 7 aprilie 2014, la data de 05 Iunie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 363 din 24 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale