Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 974 din 16 mai 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 25 mai 2018Data intrării în vigoare 25-05-2018

  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,în temeiul prevederilor:– art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018, prevăzute în anexa care face parte integrantă la prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Bucureşti, 16 mai 2018.Nr. 974.ANEXĂ
  Deschideți NORME METODOLOGICEde calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu publicîn transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018