Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 (**republicată**)privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale***)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 ianuarie 2005Data intrării în vigoare 21-01-2005
  Formă consolidată valabilă la data 31-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-05-2018 până la data de 05-06-2020

  Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999(Republicata 2) din Monitorul Oficial nr.75 din 21-01-2005


  **) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 507/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 19 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002 şi a fost modificată prin:
  - Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 116/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (7^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, aprobată prin Legea nr. 338/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004.
  Notă CTCE Conform pct. 11 al art. V, Secţiunea a 2-a din ORDONANŢA nr. 47 din 28 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 31 august 2007, în titlul şi în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "agenţi economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatori economici".
  Notă CTCE Conform art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 966 din 30 decembrie 2014, dispoziţiile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Notă CTCE