Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 149 din 26 septembrie 2016privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 septembrie 2016Data intrării în vigoare 26-09-2016
    Formă consolidată valabilă la data 31-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 31-05-2018 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 149 din 26 septembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 749 din 26 septembrie 2016, la data de 31 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 73 din 15 iunie 2017; ORDINUL nr. 50 din 22 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:Articolul 1Activitatea structurilor şi unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este coordonată de persoanele stabilite de prezentul ordin.Articolul 2Ministrul afacerilor interne coordonează:a) Departamentul de informaţii şi protecţie internă;b)