Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (31.05.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 25 aprilie 2017privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 10 mai 2017Data intrării în vigoare 10-05-2017
  Formă consolidată valabilă la data 29-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-05-2018 până la data de 31-05-2020


  *) Aprobat prin ORDINUL nr. 32 din 25 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 25 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017, la data de 29 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 22 din 23 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 71 din 18 aprilie 2018; ORDINUL nr. 97 din 25 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Conform art. IV din ORDINUL nr. 22 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2018, prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
  Capitolul I Dispoziţii generaleSecţiunea 1 Scop şi domeniu de aplicareArticolul 1(1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.