Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 32 din 25 aprilie 2017pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 10 mai 2017Data intrării în vigoare 10-05-2017
  Formă consolidată valabilă la data 29-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 29-05-2018 până la data de 24-06-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 32 din 25 aprilie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 344 din 10 mai 2017, la data de 29 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 22 din 23 ianuarie 2018; ORDINUL nr. 71 din 18 aprilie 2018; ORDINUL nr. 97 din 25 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE
  Conform art. IV din ORDINUL nr. 22 din 23 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2018, prezentul ordin intră în vigoare la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale.
  Având în vedere prevederile art. 138 alin. (1) lit. d^1) şi ale art. 148 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi solicitanţii duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.