Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 16 din 12 ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017Data intrării în vigoare 16-01-2017
    Formă consolidată valabilă la data 30-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-05-2018 până la data de 05-06-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 16 din 12 ianuarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017, la data de 30 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 546 din 27 iulie 2017; HOTĂRÂREA nr. 944 din 20 decembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 356 din 16 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 şi 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti, aleea Modrogan nr. 14, sectorul 1.(2) M.A.E. realizează politica externă a statului român, inclusiv prin îndeplinirea sarcinilor din sfera sa de competenţă care revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, şi participă la promovarea intereselor economice ale României.(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele funcţii:a) strategică, prin care urmăreşte elaborarea şi aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;b)