Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (05.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROGRAM NAȚIONAL APICOL din 30 iunie 2017pentru perioada 2017-2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 4 iulie 2017Data intrării în vigoare 04-07-2017
  Formă consolidată valabilă la data 21-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-05-2018 până la data de 05-06-2020


  Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 443 din 30 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 516 din 4 iulie 2017.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a PROGRAMULUI NAȚIONAL APICOL din 30 iunie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 516 din 4 iulie 2017, la data de 21 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 307 din 10 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Scopul Programului naţional apicolScopul Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, denumit în continuare Program, este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox. Prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie.Capitolul II Acţiunile ProgramuluiA. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultoriB. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei