Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 iunie 2006Data intrării în vigoare 14-06-2006
    Formă consolidată valabilă la data 06-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 06-02-2018 până la data de 20-05-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 578 din 6 iunie 2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 516 din 14 iunie 2006, la data de 06 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.607 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 1.648 din 2 decembrie 2009; ORDINUL nr. 1.032 din 10 martie 2011; ORDINUL nr. 192 din 20 februarie 2014; ORDINUL nr. 2.413 din 21 decembrie 2016; ORDINUL nr. 1.503 din 18 decembrie 2017; RECTIFICAREA nr. 1.503 din 18 decembrie 2017.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În conformitate cu prevederile art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de calcul al contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.La data de 28-12-2017 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.503 din 18 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1030 din 28 decembrie 2017