Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 321 din 10 mai 2018privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul "Memorialul Eroilor Neamului" aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018Data intrării în vigoare 16-05-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, a denumirii, a elementelor-cadru de descriere tehnică, precum şi a adresei poştale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 20332, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării şi înscrierii acestuia în cartea funciară.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.Articolul 3După preluare, imobilul transmis potrivit art. 2 se utilizează în vederea reabilitării şi amenajării interioare, într-un termen de maximum 3 ani, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 34/2018.Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul menţionate la art. 3, imobilul revine în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Articolul 5Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  p. Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  George Vladimir Ivaşcu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 10 mai 2018.Nr. 321.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale,la care se actualizează valoarea de inventar, conform prevederilorart. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate înpatrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  denumirea, elementele-cadru de descriere tehnică şi adresa poştală în urma intabulării acestuia în cartea funciară

  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului din domeniul public al statuluiAdresa poştală a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiAdresa poştală a bunului imobil actualizatăElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastraleValoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)Administratorul bunului CUI
  203328.21.01Imobil Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“Municipiul Bucureşti, sectorul 4, Parcul CarolMunicipiul Bucureşti, str. General Candiano Popescu nr. 4, sectorul 4Monument funerar din granit şi obiecte de inventar în fixaţie CF 200636 Nr. cad. 200636 C1860.363960.015,53Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 16583598
  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“, care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionaleîn domeniul public al municipiului Bucureşti şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaValoarea de inventar (lei)Elementele-cadru de descriere tehnică, Cartea funciară/Nr. cadastralePersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  203328.21.01Imobil Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“Municipiul Bucureşti, str. General Candiano Popescu nr. 4, sectorul 4
  960.015,531. Construcţii: Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ şi bunuri materiale din starea de fixaţie - Suprafaţă construită - 784,4 mp - Valoare contabilă - 960.015,53 lei CF: 200636 Nr. cadastral: 200636 - C18Statul român, domeniul public, din administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 16583598Municipiul Bucureşti, domeniul public CUI - 4267117
  ----