Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 313 din 10 mai 2018privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018Data intrării în vigoare 16-05-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria“, judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobaţi la art. 1 şi prevăzuţi în anexă se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 10 mai 2018.Nr. 313.ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 647/2012)INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII"Sediu Tribunal Teleorman şi Judecătorie Alexandria", judeţul TeleormanTitular: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Beneficiar: Tribunalul Teleorman - după realizarea investiţiei Compania Naţională de Investiţii „CNI“ - S.A. - pe perioada realizării investiţieiAmplasament: municipiul Alexandria, şoseaua Turnu Măgurele nr. 4, judeţul TeleormanIndicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei) din care: mii lei
  76.478
  - construcţii-montaj mii lei54.895
  Valoarea investiţiei finanţată prin C.N.I. - S.A. (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)din care: mii lei75.581
  - construcţii-montaj mii lei54.400
  - Valoarea investiţiei finanţată prin Ministerul Justiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)din care:
   mii lei897
  - construcţii-montaj mii lei495
  - Eşalonarea investiţiei: INV/C + M   
  - Anul IINVmii lei18.200
   C+Mmii lei15.000
  - Anul II
  INVmii lei27.500
   C+Mmii lei19.000
  - Anul IIIINVmii lei30.778
  Capacităţi:C+Mmii lei20.895
  - Suprafaţă desfăşurată mp Ad13.075
  Durata de realizare a investiţiei
   luni30
  Factori de riscConstrucţia se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Justiţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----