Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 381 din 23 aprilie 2018pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 30-05-2018

  În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 27, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 75 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.Articolul ILa articolul 19 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele administrative, sunt datorate de furnizorul acceptor. Tarifele percepute de către furnizorul donor potrivit prevederilor acestui alineat nu vor depăşi:a)
  4,64 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor geografice, numerelor independente de locaţie şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile;
  b) 2,13 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile.
  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
  Eduard Lucian Lovin
  Bucureşti, 23 aprilie 2018.Nr. 381.-----