Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 50 din 3 mai 2018privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea "Catch-up TV" a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/3.081 din 3.05.2018,luând în considerare cererea comună a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/3.035 din 3 mai 2018,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.Articolul 1
  Se constituie Comisia de negociere a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea „Catch- up TV“ a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie, după cum urmează: Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) - reprezentând organismele de gestiune colectivă; Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) - reprezentând structurile asociative; Societatea Română de Televiziune (SRTV) - reprezentând instituţia publică, inclusiv societatea publică de televiziune; Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Societatea Comercială DOGAN MEDIA INTERNATIONAL - S.A. (Kanal D), Societatea Comercială PRO TV - S.R.L. - reprezentând utilizatorii majori; Societatea Comercială INTEX PRIM - S.R.L. (Post TV: Muscel TV), Societatea Comercială DORITHEA MEDIA - S.R.L. (Post TV: Roman TV) - reprezentând utilizatorii locali.
  Articolul 2Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 131^1 şi art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.Articolul 3Înţelegerea părţilor, realizată într-un termen de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei, astfel cum este prevăzut în cuprinsul art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se va consemna într-un protocol care se va depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile art. 131^2 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.
  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.
  Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
  Doru Adrian Păunescu
  Bucureşti, 3 mai 2018.Nr. 50.-----