Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.619 din 26 aprilie 2018pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  În temeiul prevederilor art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 şi 11 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 172/1998,având în vedere recomandările prevăzute în Manualul european de recunoaştere pentru instituţiile de învăţământ superior, ediţia a doua, 2016, dezvoltat şi utilizat în cadrul Reţelei ENIC/NARIC a centrelor naţionale de recunoaştere,în baza dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare, *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011**) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor, **) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi Sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene şi instituţiile de învăţământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 26 aprilie 2018.Nr. 3.619.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEprivind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studiide nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământsuperior din străinătate