Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.951 din 27 aprilie 2018pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1023 din 20 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) regiilor autonome înfiinţate de stat şi societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat este de peste 50%;
  2. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale şi societăţilor la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale este de peste 50%;3. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) regiilor autonome şi societăţilor la care persoanele juridice menţionate la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici sau deţin cumulat, direct ori indirect, o participaţie majoritară, după caz;
  4. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d) regiilor autonome şi societăţilor la care persoanele juridice menţionate la lit. b) sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici sau deţin cumulat, direct ori indirect, o participaţie majoritară, după caz;5. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia transmiterii periodice a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001, după caz, publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro.6. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se abrogă.
  7. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Autorităţile publice tutelare din administraţia publică centrală au obligaţia transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului a datelor de identificare ale noilor entităţi care urmează să aplice prevederile prezentului ordin, a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001.8. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti şi administraţiile judeţene/de sector ale finanţelor publice au obligaţia transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului a datelor de identificare ale noilor entităţi care urmează să aplice prevederile prezentului ordin, a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001.9. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia transmiterii modificării de stare la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, în termen de 20 de zile de la data modificării.
  10. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 27 aprilie 2018.Nr. 1.951.
  ----