Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.045 din 14 mai 2018pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 258.557 din 4.05.2018,în temeiul art. 17 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată,în temeiul art. 3 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, cu modificările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul I
  Normele de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a) toate ovinele/caprinele din fermă să fie individualizate şi înregistrate conform sistemului oficial. Până la vârsta de 5 luni, produşii obţinuţi din ovinele/caprinele supuse controlului oficial al performanţelor de producţie se marchează prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;2. La articolul 4 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) toate ovinele/caprinele, masculi şi femele, animale de reproducţie de rasă pură care urmează să se înscrie într-un registru genealogic se marchează prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: (5) Cu ocazia controlului se verifică dacă animalele sunt individualizate după sistemul oficial şi marcate prin tatuare potrivit prevederilor art. 35, datele privind organizarea împerecherilor, evidenţa fătărilor, filiaţia maternă/paternă, precum şi durata medie a gestaţiei.
  4. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22 Organizarea înregistrării(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:– identificarea animalelor conform sistemului oficial şi marcarea acestora prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;– controlul producţiei de lapte;– verificarea controlului producţiei de lapte prin inspecţia periodică a fermelor;– organizarea controlului montelor, folosirea registrului de fătare.
  5. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Controlul oficial al producţiei de carne necesită un sistem de identificare şi înregistrare a mieilor care include:– identificarea animalului conform sistemului oficial şi marcarea acestuia prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;– data naşterii;– rasa;– numărul de ordine al fătării prin care i s-a dat naştere;
  – sexul;– identificarea părinţilor;– metoda de reproducţie din care a fost obţinut, respectiv însămânţare artificială, montă naturală autorizată sau transfer de embrioni, precum şi tipul de produs, respectiv produs din fătare cu un singur produs sau gemelară;– identificarea fermei unde a fost născut.
  6. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35
  (1) Animalele cuprinse în controlul oficial trebuie să fie individualizate şi înregistrate oficial, iar numărul matricol să fie unic pentru fiecare animal şi niciodată reutilizat. Pentru animalele cuprinse în controlul oficial se va folosi marcarea prin tatuare, ca metodă suplimentară de identificare, care se va realiza astfel: a) până la vârsta de 5 luni, produşii obţinuţi din ovinele/caprinele supuse controlului performanţelor de producţie, obţinuţi din însămânţare artificială, montă naturală autorizată şi transfer de embrioni, se marchează prin tatuare ca metodă suplimentară de identificare;b) toate ovinele/caprinele, masculi şi femele, animale de reproducţie de rasă pură, care urmează să se înscrie într-un registru genealogic, se marchează prin tatuare ca metodă suplimentară de identificare.
  7. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Procedura operaţională privind tatuarea ca metodă suplimentară de identificare, prevăzută la alin. (1), se elaborează de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  8. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins: Articolul 37 Norme pentru verificarea originii şi descendenţei(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:a) dacă animalul montat este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35; b) dacă masculul care a efectuat monta este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;c) dacă data naşterii se încadrează cu +/– 6% din lungimea medie a gestaţiei faţă de data montei;d) dacă descendentul animalului montat este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;e) dacă masculul care a montat este verificat, fie prin evidenţele IA, fie prin evidenţe din care rezultă că masculul care a efectuat monta a fost în fermă în ziua montei sau prin declaraţia medicului veterinar (de exemplu, în cazul transferului de embrioni).
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Bucureşti, 14 mai 2018.Nr. 1.045.----