Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 315 din 10 mai 2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184", judeţul Prahova
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184“, judeţul Prahova, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.Articolul 3Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Paul Stănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 10 mai 2018.Nr. 315.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184“Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Amplasament: oraşul Buşteni, judeţul PrahovaIndicatorii tehnico-economici
  Factori de riscObiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.
  Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
  -----