Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 324 din 10 mai 2018privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 15 mai 2018Data intrării în vigoare 15-05-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016, privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane pentru anul 2017, în valoare de 2.100 mii lei.
  Articolul 2Fondurile necesare pentru plata contribuţiei prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.02.01 „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 10 mai 2018.Nr. 324.
  -----