Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 4.540 din 17 aprilie 2018pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 10 mai 2018Data intrării în vigoare 10-05-2018

  Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 723 din 5.03.2018, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 25.323 din 5.03.2018, prin care se solicită aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie,văzând Referatul de aprobare al Institutului Naţional de Administraţie nr. 635/2018 a ordinului privind aprobarea Metodologiei privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie,ţinând cont de dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. a), b) şi c), şi art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1), şi art. 18 alin. (1), alin. (2), (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie.Articolul 3Institutul Naţional de Administraţie duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 4
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie.

  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Bucureşti, 17 aprilie 2018.Nr. 4.540.ANEXĂ Deschideți METODOLOGIEprivind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formareprofesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie