Pret: 25,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 13 iulie 1998Data intrării în vigoare 13-07-1998
  Formă consolidată valabilă la data 15-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-05-2018 până la data de 31-12-2018

  Abrogat de Litera a) , Articolul 36 , Capitolul VIII din LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 la data 01-01-2019

  Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 142 din 9 iulie 1998, publicate în Monitorul Oficial nr. 260 din 13 iulie 1998, la data de 15 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999; ORDINUL nr. 455 din 3 august 1999; ORDINUL nr. 85 din 1 februarie 2000; ORDINUL nr. 540 din 31 iulie 2000; ORDINUL nr. 25 din 17 ianuarie 2001; ORDINUL nr. 500 din 18 iulie 2001; ORDINUL nr. 46 din 30 ianuarie 2002; ORDINUL nr. 344 din 5 august 2002; ORDINUL nr. 42 din 7 februarie 2003; ORDINUL nr. 346 din 16 iulie 2003; ORDINUL nr. 52 din 2 februarie 2004; ORDINUL nr. 408 din 27 iulie 2004; ORDINUL nr. 33 din 28 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 542 din 18 iulie 2005; ORDINUL nr. 89 din 3 februarie 2006; ORDINUL nr. 145 din 1 martie 2006; ORDINUL nr. 586 din 31 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 14 februarie 2007; ORDINUL nr. 148 din 26 februarie 2007; ORDINUL nr. 651 din 16 iulie 2007; ORDINUL nr. 64 din 31 ianuarie 2008; ORDINUL nr. 464 din 18 iulie 2008; ORDINUL nr. 161 din 12 februarie 2009; ORDINUL nr. 1.444 din 31 iulie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010; ORDINUL nr. 959 din 8 februarie 2011; ORDINUL nr. 2.205 din 28 septembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011; ORDINUL nr. 882 din 14 mai 2013; LEGEA nr. 291 din 13 noiembrie 2013; ORDINUL nr. 698 din 12 mai 2014; ORDINUL nr. 2.207 din 17 noiembrie 2014; ORDINUL nr. 1.069 din 22 mai 2015; ORDINUL nr. 2.184 din 4 noiembrie 2015; ORDINUL nr. 934 din 11 mai 2016; LEGEA nr. 218 din 17 noiembrie 2016; ORDINUL nr. 2.218 din 28 noiembrie 2016; ORDINUL nr. 625 din 3 mai 2017; ORDINUL nr. 1.852 din 25 octombrie 2017; LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017; ORDINUL nr. 1.618 din 2 mai 2018.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar*), precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă. Tichetele de masă sunt emise fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocaţiei individuale de hrană reglementate de prezenta lege şi sunt suportate integral pe costuri de angajator.(2) Tichetele de masă se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar*), şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.(3) În înţelesul prezentei legi, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel, termenul «tichet de masă» va fi interpretat ca făcând referire atât la tichetele de masă pe suport hârtie, cât şi la tichetele de masă pe suport electronic.(4)