Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 144 din 23 februarie 2010privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010Data intrării în vigoare 02-03-2010
    Formă consolidată valabilă la data 15-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 15-05-2018 până la data de 26-08-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 144 din 23 februarie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 139 din 2 martie 2010, la data de 15 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 217 din 17 martie 2010; HOTĂRÂREA nr. 634 din 7 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 964 din 8 septembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 28 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 85 din 2 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 105 din 9 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 227 din 9 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 489 din 11 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 755 din 27 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 974 din 5 octombrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 1.193 din 30 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 8 din 11 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 351 din 18 aprilie 2012; HOTĂRÂREA nr. 641 din 27 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 901 din 1 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 931 din 12 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.152 din 27 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 185 din 16 aprilie 2013; RECTIFICAREA nr. 185 din 16 aprilie 2013; HOTĂRÂREA nr. 413 din 26 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 524 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 993 din 11 decembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 301 din 16 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 844 din 1 octombrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 1.058 din 26 noiembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 1.184 din 29 decembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 154 din 10 martie 2016; HOTĂRÂREA nr. 37 din 27 ianuarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 357 din 18 mai 2017; HOTĂRÂREA nr. 550 din 4 august 2017; HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Potrivit articolului II din HOTĂRÂREA nr. 316 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 15 mai 2018, încadrarea în noua structură organizatorică prevăzută la art. I se realizează în termen de minimum 30 de zile, cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Articolul 1Ministerul Sănătăţii este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, şi reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică.Articolul 2Ministerul Sănătăţii îndeplineşte următoarele atribuţii principale:a) elaborează politici, strategii şi programe de acţiune în domeniul sănătăţii populaţiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează şi controlează implementarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniul sănătăţii populaţiei, la nivel naţional, regional şi local;