Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 10 aprilie 2018Data intrării în vigoare 10-04-2018
    Formă consolidată valabilă la data 07-05-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-05-2018 până la data de 18-07-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 158 din 29 martie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 313 din 10 aprilie 2018, la data de 07 Mai 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 158 din 29 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 132 alin. (2) şi al art. 138 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3